کورتانا اخبار مهم را براساس موقعیت مکانی کاربر نمایش می‌دهد

امروزه اپلیکیشن‌های متعدد با قابلیت‌های مختلفی برای انتشار اخبار وجود دارند؛ اما این موضوع باعث نشده تامایکروسافت کورتانا را به

1 2