اخبار داخلی

شگفتی در ایران.یکی از زیبا ترین عکس دنیا باداب سرت

مکان عجیب و غریب به طور جدی در سراسر جهان باداب سرت در ایران
این تراس تراورتن زیبا در شمال ایران یک پدیده طبیعی باور نکردنی است که هزاران نفر در طی سال است. تراورتن نوع آهک از سپرده کلسیم تشکیل شده در آب روان است، و در این مورد آن دو چشمه های آب گرم با خواص مواد معدنی مختلف است. رنگ مایل به قرمز غیر معمول از تراس پایین به محتوای بالای اکسید آهن در یکی از چشمه .

1 دیدگاه

ارسال نظر